Bild av Claus Christian Lundsgaard, Dynamostols grundare.

Claus
Lundsgaard

Grundaren av Dynamostol

Pionjären Claus Lundsgaard

När Claus Lundsgaard, Dynamostols grundare, upplevde obeskrivliga ryggsmärtor, fick han idén om att formge en stol som kunde förändra konceptet ”att sitta” och ge kroppen den bästa möjligheten att vara i rörelse när han satt ned. 

Vid 55 års ålder valde Claus att undersöka vad han kunde göra för att få en bättre arbetsställning för att förebygga skador. Detta för att hjälpa honom själv och andra att sitta på ett aktivare sätt vid många timmars arbete på kontoret.

I dag är Claus 95 år, och lever och mår bra. Han är ett fantastiskt exempel på att det förlänger livet att sitta aktivt.

Visionen bakom
den ergonomiska stolen

och den aktiva sittpositionen.
Jacob & Philip
Är de som i dag driver Dynamostol

År 2002 tog sönerna Jacob och Philip över den dagliga driften av Dynamostol.

Bild av Jacob Chresten Lundsgaard
Bild av Philip Christian Lundsgaard

Vi sitter på en fantastisk idé

Vi formger eleganta stolar som gör dig stark medan du sitter ned. 

För oss är det mycket viktigt att hålla kroppen fysiskt aktiv eftersom vi kan se hur stor betydelse det har i vår vardag och arbetsliv. 

För många år sedan omprövade vi om konceptet att ”sitta ned” – varför inte vara i rörelse när vi sitter ned? 

I en kultur där vi sitter mer och rör oss mindre är det viktigt att vi funderar på hur vi kan använda en sittande ställning till att vara aktiva och stärka kroppen. 

Det handlar både om hur du sitter och vilken stol du sitter på. 

Vårt uppdrag är att förändra uppfattningen och upplevelsen av ”att sitta”. Därför är vårt motto ”Sit strong” – för när du sitter på våra stolar stärker du din kärnmuskulatur.

Vi vill skapa en kultur med tonvikt på goda fysiska arbetsramar som kan stödja en aktiv livsstil och en bra arbetsmiljö på kliniken, i skolan, på kontoret, på vårdhemmet, i hemmakontoret eller på sjukhuset.

Dina möjligheter till att sitta stark

Alla våra produkter är designade med tanken att du behöver sitta aktivt så att du sträcker ut musklerna i din kropp.